Inden du sender ansøgningen bør du gøre dig bekendt med fondens uddelingsprincipper

Ansøgninger til fonden skal ske via fondens hjemmeside og ansøgeren skal opgive:

  1. Ansøgers (den ansvarliges) navn, CVR/SE nummer (CPR nummer for enkeltpersoner), e-mail adresse, telefon samt evt. adresse på hjemmeside.
  2. Hvis gruppe eller forening: Foreningens formål, oversigt over bestyrelse eller gruppens øvrige medlemmer samt seneste årsregnskab.
  3. Kort beskrivelse (max 2-4 sider) af det projekt, hvortil der søges midler. Beskrivelsen skal indeholde en klar tilkendegivelse af, hvilke resultater der forventes, tidsramme og samlet budget. Antallet af bilag skal begrænses. Fondsbestyrelsen vil om nødvendigt indkald yderligere oplysninger om projektet.
  4. Tilkendegivelse af, hvordan støtte fra fonden vil blive synliggjort.
  5. Bankoplysninger (på hvilken konto skal pengene indsættes).
  6. Oplysning om hvilke andre fonde, der søges til projektet.
  7. Oplysning om, hvilken dokumentation for projektets gennemførelse og resultater fonden vil få tilsendt og hvornår.

Hvis fonden ikke har modtaget disse oplysninger 6 måneder efter tildeling af legat, forfalder støtten!

 

Send din ansøgning – klik her!